ارتباط تلفني با سيد محمد رضا سيد حسيني معاون هماهنگي امور عمراني استاندار
آدرس کوتاه :