ارتباط تلفني با هادي مقيمي مديركل دفتر امور روستايي با صداي مركز يزد
آدرس کوتاه :