با محوريت دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت اطلاعات استانداری، نشست تخصصی نرم‌افزارهای آزاد و متن باز با هدف آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از این نرم افزار ها برگزار می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، این نشست دومین جلسه تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات در سال 94 می باشد که با حضور مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استان چهارشنبه این هفته 7 مردادماه در محل سالن اجتماعات شهید منتظر قائم استانداری برگزار می شود.
توسعه و بکارگیری نرم‌افزارهای آزاد یا متن‌باز، یک جنبش جهانی در حوزه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات است که با نگرش به بهره‌برداری بیشینه از توانمندی‌های کشور در تولید و بکارگیری نرم‌افزار موثر است.
برخورداری از امنیت در زیرساخت نرم‌افزاری، برخورداری از استقلال و عدم وابستگی در تولید و بکارگیری نرم‌افزار، تقابل با انحصارگرایی در صنعت نرم‌افزار از مهمترین مزیت های این نرم افزارها می باشد.
آدرس کوتاه :