شناسه : 87231330
با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار؛


نشست سرمایۀ فرهنگی، موتور توسعه در قرن 21 با سخنرانی«نعمت‌الله فاضلی» رئیس پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار و بر فرهنگی شدن برنامه‌ریزیها و توسعه تاکید شد.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری یزد، پیش از ظهر سه شنبه 26 بهمن ماه نشست سرمایۀ فرهنگی، موتور توسعه در قرن 21 با حضور «محمدعلی طالبی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، «مجید جوادیان زاده» مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، فرمانداران یزد و ابرکوه، جمعی از مدیران و مسئولان استان و سخنرانی«نعمت‌الله فاضلی» رئیس پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تالار اندیشۀ استانداری برگزار شد.
رئیس پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این نشست به رابطۀ فرهنگ و توسعه و تحولاتی که در این حوزه اتفاق افتاده است، اشاره و بر فرهنگی شدن برنامه‌ریزیها و توسعه تاکید کرد.
«نعمت‌الله فاضلی» گفت: تا قبل از دو دهۀ پیش الگوی فرهنگ و نظریۀ فرهنگ برای توسعه و برنامه ریزی ناشناخته بود.
وی ادامه داد: مهم ترین مشکل جامعه ما از مشروطه تا به امروز این است که با بحران کاستی فرهنگ روبه‌رو بوده ایم.
فاضلی افزود: بسیاری از حوزه ها و فعالیتهای ما با کلمۀ زیبای فرهنگ تزئین شده اما این واژه در عمل مغفول مانده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: سرمایۀ فرهنگی در قرن 21 موتور محرّک جامعه است و اولین کارکرد سرمایۀ فرهنگی این است که قابلیت تبدیل شدن به سایر سرمایه ها را دارد و به ما فرصت می دهد خود و جامعه را انسانی تر کنیم.
فاضلی در پایان سخنان خود استان یزد را یکی از فرهنگی ترین استانهای ایران دانست و خاطرنشان کرد: در این استان مسائل فرهنگی و اجتماعی در کنار سازمانهای مدنی و مردم نهاد به صورت کم نظیری رشد کرده و منزلت اجتماعی امروز یزد را به وجود آورده است.