شناسه : 83774752
به رياست استاندار يزد؛


نشست هيئت اجرايي منطقۀ ويژۀ علم و فنّاوري استان به رياست استاندار يزد، با توجه به ضرورت زمينه سازي بهره مندي از ظرفيت ها و زيرساخت هاي موجود استان در حوزۀ علم و فنّاوري برگزار شد.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد، نشست هيئت اجرايي منطقۀ ويژۀ علم و فنّاوري استان به رياست «سيدمحمد ميرمحمدي» استاندار يزد و با حضور «سيدعلي عزالديني» معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري، «مهدي سالاري» مديرسازمان عامل منطقه ويژه علم و فنّاوري يزد و اعضاي هيئت اجرايي منطقه ويژه در سالن زنده ياد حميديا استانداري برگزار شد.
گفتني است در اين نشست ابتدا گزارشي از فعاليت هاي انجام شده براي ثبت، واگذاري سهام و آغاز و گسترش فعاليت منطقه ويژه علم و فنّاوري استان يزد ارائه شد و موضوع تسهيل شرايط براي مشاركت و حضور بيشتر مجموعه هاي توانمند در اين زمينه مورد تاكيد قرار گرفت.