شناسه : 98564202
استاندار منتخب يزد تاكيد كرد:


استاندار منتخب يزد با تاكيد بر اينكه بايد وقت و انرژي، استان صرف برنامه ريزي براي توسعه و پيشرفت گردد، دستوري مبني بر عدم نصب هرگونه پلاكارد و عدم درج آگهي هاي رسانه اي با موضوع تبريك انتصاب صادر كرد.

زماني قمي، ضرورت رعايت صرفه جويي و جلوگيري از اتلاف منابع مادي و انساني را يادآور شد و دستورات موكدي مبني بر عدم نصب هرگونه پارچه نوشته، بنر، پلاكارد و همچنين عدم درج آگهي هاي رسانه اي اعم از مكتوب و مجازي با موضوع تبريك انتصاب ايشان به عنوان استاندار يزد را صادر كرد.
استاندار منتخب در خصوص جلسات ديد و بازديد نيز تاكيد كرد: اينجانب بر الطاف مردم شريف استان واقفم و عموم مردم اجازه دهند تا با حذف زمان لازم براي ديد و بازديد، اين زمان به طور مطلوب صرف برنامه ريزي براي پيشرفت و توسعه استان گردد.
گفتني است روابط عمومي استانداري يزد، اين دستورات را طي نامه اي به تمامي دستگاههاي اجرايي استان ابلاغ كرده و از مديران استان خواستار اطلاع رساني به كليه مجموعه تحت امر شده است.