شناسه : 89766230
در جلسۀ شورای استان:


نقاط قوت و ضعف طرح هادی روستاهای استان با حضور معاونان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اعضای شورای استان بررسی شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، نشست شورای استان به ریاست «عزیز الله داور پور»، رئیس شورای استان و با حضور معاونان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در استانداری یزد برگزار شد.
در این جلسه نقاط قوت و ضعف طرح «هادی» روستایی بررسی و مطرح شد: بنیاد مسکن مطالعه و تهیۀ طرح هادی روستاها را با رویکرد تأمین عادلانۀ امکانات در دست‌کار قرار داده است تا از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی به توسعه و عمران روستاها کمک کند.
همچنین دربارۀ بازنگری طرح هادی در برخی روستاها بیان شد: افق طرح 73 روستای استان به پایان رسیده است که با توجه به تحولات جمعیتی و تغییر شرایط اجتماعی روستاها، برای بازنگری و بهسازی این طرح‌ها نیاز به تأمین اعتبار است.
در این جلسه نقاط قوت و ضعف طرح هادی روستاهای استان از سوی اعضای شوراهای اسلامی روستاها بیان شد و در خصوص واگذاری زمین به روستاییان، بازنگری طرح هادی در برخی روستاها، حریم روستایی، مهاجرت روستایی و مشاوران طرح هادی بحث و تبادل‌نظر شد.