مديركل دفتر امور روستايی و شوراهای استانداری مطرح کرد:


با همكاری دفتر امور روستايی و شوراهای استانداری يزد و شركت تمدن پويا همایشی با عنوان ‌آينده‌پژوهی و مدل‌های كسب و كار روستايی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، مديركل دفتر امور روستايي و شوراهای استانداری در ابتداي اين سمینار با بيان اينكه هم‌اكنون موضوع اشتغال مهمترين دغدغه همه مسئولان كشور است، گفت: از مهمترين اقدامات انجام شده در اين زمينه ايجاد انگيزه و افزايش اعتمادبه‌نفس در روستائيان و امضاي تفاهم‌نامه‌اي بين بانك‌هاي عامل بوده است تا با ارائه تسهيلات از منابع داخلي بانك‌ها، ايجاد اشتغال در حوزه های مختلف خدمات، كشاورزي و صنعت تسهيل گردد.
«محمد يارمند» با اشاره به اينكه نهادسازي و تغيير نگرش دو عامل مهم در ايجاد توسعه است، ادامه داد: دولت براي نهادسازي تاكنون بيش از ۳۶۰۰۰ دهياري ايجاد کرده است و در اين راستا و در مسیر رونق اشتغال و کارآفرینی هم‌افزايي امكانات، منابع دولتي و مشاركت مردمي از اولويت بيشتري برخوردارند.
يارمند افزود: بعد از نهادسازي، تغيير در نگرش و انديشه‌ها و مشاركت همگاني رمز موفقيت در توسعه و ايجاد اشتغال خواهد بود اگرچه اولين گزينه در برابر تغييرات مقاومت است اما بايد با تغييراتي در نگرش، روند زندگي و محيط اطراف به بهبود كيفيت زندگي بپردازيم.
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهای استانداری در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه اتكا به منابع نفتي، جغرافياي سياسي و انفجار اطلاعات باعث كاهش خلاقيت و ايده پردازي شده است، گفت: در كنار منابع زياد، نيروي انساني، ايده‌ها و انديشه‌هاي نو و نيز وجود سرمايه‌گذاران، بايد هم‌افزايي و ارتباطات به عنوان پايه و اساس توسعه و كارآفريني در نظر گرفته شود.
يارمند در پايان سخنان خود ضمن ابراز اميدواري از اينكه اينگونه همايش‌ها و سمينارها منجر به ايجاد فرهنگ اقتصادي و رونق كسب و كار شود، خاطرنشان کرد: بايد پتانسيل‌هاي موجود در روستاها به سرمايه تبديل شود و به دنبال آن درآمدزايي اتفاق افتد و اين كار بدون ايجاد اعتماد و انتقال انديشه‌هاي نو به روستائيان امكان‌پذير نخواهد بود.
گفتنی است اين سمينار با شركت ۱۲۰ نفر از جمله دهياران استان و تدريس «مسعود عيوضي» برگزار شد و در آن دررابطه با موضوعاتي مانند معرفي آينده‌پژوهي، اصول و انواع آينده، ضرورت تغيير مدل‌هاي كسب و كار كشاورزي و همگامي با تغييرات بحث و تبادل نظر شد.
 


آدرس کوتاه :