شناسه : 98600804


مديركل مديريت بحران استان از برگزاري نوزدهمين مانور سراسري زلزله و ايمني مدارس با شعار مدرسه ايمن جامعه تاب آور در 8 آذر 96 خبر داد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد"هادي هادي نسب" در نشست برنامه ريزي و هماهنگي برگزاري اين مانور گفت: خوشبختانه سال گذشته استان يزد در زمينه برگزاري مانور سراسري زلزله و ايمني رتبه نخست كشوري را كسب كرد.
مديركل مديريت بحران استان با اشاره به اهميت اين موضوع ادامه داد: آموزش و پيشگيري مهمترين ركن جهت كاهش خسارات ناشي از بلاياي طبيعي است و اين آموزش به دانش آموزان مي تواند تاثير بسزايي داشته باشد.
وي ضمن تاكيد بر برگزاري اين مانور در كليه مدارس سطح استان گفت: مدارس مي بايست به عنوان منطقه امن در محله تعيين شود تا در زمان وقوع بحران بتواند خدمات ضروري را به مردم ارائه دهد.
هادي نسب، با اشاره به اهميت موضوع آموزش گفت: اكنون بحث امداد و مقابله با بحران ها بصورت درس در مدارس آموزش داده مي شود.
در اين مانور اداراتي چون آموزش و پرورش، هلال احمر، اورژانس، آتش نشاني، نوسازي مدارس، شهرداري، سازمان دانش آموزي و ساير دستگاه هاي خدماتي مشاركت دارند.