شناسه : 95548960
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در کارگروه زنان و خانواده استان با بیان اینکه نگاه تک بعدی به کودکان آسیب زننده است، گفت: کودک نیازمند آموزش های متعدد و تفریح است ولی در بخشی از اموزش و پرورش شاهد هستیم به کودک تک بٌعدی نگاه شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، نشست کارگروه زنان و خانواده استان یزد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و جمعی از مدیران استان در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد.
«محمد علی طالبی» با بیان اینکه قبل از این برنامه ستاد هفته کودک در یزد راه اندازی شده بود، اظهارداشت: استان یزد اولین استانی است که بعد از تصویب سند حقوق کودک آن را در دستور کار قرار داد و تشکل های مردمی با موضوع حقوق کودک در یزد شکل گرفت.
وی افزود: توسعه یافتگی، سواد والدین، درجه بالای آموزش از مواردی است که ظرفیت خوبی را برای کودکان در استان یزد ایجاد کرده است.
طالبی با اشاره به اینکه یزد دومین استان مهاجر پذیر کشور است، تاکید کرد: در کنار همه این موارد ضعف هایی مانند کمبود فضای تفریح و محیط طبیعی در یزد وجود دارد، همچنین حضور اتباع بیگانه که مشکلات فرهنگی و اجتماعی را در یزد ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: بحث حضور اتباع در یزدپدیده کودک کار را ایجاد می کند به طوری که در پایش های انجام شده بیش از 90 درصد از کودکان کار از اتباع بیگانه هستند.
وی خاطرنشان ساخت: وجود کودکان اتباع در مدارس یزد به علت تداخل فرهنگی و تاثیرات منفی فرهنگی بر سایر دانش آموزان، اعتراض والدین دانش آموزان ایرانی را در پی داشته است.
طالبی با بیان اینکه نگاه تک بعدی به کودکان آسیب زننده است، گفت: کودک نیازمند آموزش های متعدد و تفریح است ولی در بخشی از اموزش و پرورش شاهد هستیم به کودک تک بعدی نگاه شده است.
وی تاکید کرد: برنامه های خوبی در زمینه حمایت از حقوق کودک طرح ریزی شده ولی باید به گونه ای پیاده شود تا گستره قابل توجه ای را پوشش دهد و بیشترین اثرگذاری را بر مخاطب داشته باشد.
طالبی تاکید کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران می تواند نگاه چند بعدی به کودکان را نهادینه کند.