معاون مديركل امور انتظامي و پدافند غيرعامل وزارت كشور:


معاون مديركل امور انتظامي و پدافند غيرعامل وزارت كشور در كارگاه آموزشي عمومي پدافند غيرعامل ويژه دبيران آمادگي دفاعي مدارس استان گفت: هرچه در حوزه پدافند غيرعامل هزينه كنيم درحقيقت نوعي سرمايه گذاري در اين حوزه انجام داده ايم و توجه به پدافند غيرعامل و الزامات آن بركات ارزشمندي براي نظام و جامعه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، كارگاه آموزشي عمومي پدافند غيرعامل ويژه دبيران آمادگي دفاعي مدارس استان با حضور بيش از 200 نفر از كارشناسان آموزشي و ضمن خدمت آموزش و پرورش و دبيران آمادگي دفاعي مدارس استان در مركز ملي و خيّري مهارت آموزي زنده ياد جوكار (CBRNE)  يزد و با تدريس «سيدحسين ميرزينلي» استاد دانشگاه صنعتي مالك اشتر برگزار شد.
معاون مديركل امور انتظامي و پدافند غيرعامل كشور در اين كارگاه آموزشي با بيان اينكه يكي از مولفه هاي اساسي توسعه پايدار در هر كشوري ، امنيت پايدار است ، گفت: پدافند غيرعامل يكي از اصلي ترين شاخص ها در امنيت پايدار مي باشد.
«مجتبي مولوي» ادامه داد: بسياري از موضوع ها در حوزه پدافند غيرعامل در فطرت بشر نهفته است و انسان ها بطور ذاتي علاقه مند هستند كه سرمايه هاي خود را حفظ كنند.
وي افزود: يك اصل اساسي در پدافند غيرعامل شناخت تهديد ها و پس از آن پيش بيني و پيشگيري از آسيب هايي است كه جامعه در حوزه هاي مختلف با آن رو برو مي شود.
معاون مدير كل امور انتظامي و پدافند غيرعامل وزارت كشور خاطر نشان كرد: با ابلاغ سياست هاي كلي نظام در حوزه پدافند غيرعامل در 13 بند از سوي مقام معظم رهبري در سال 89 نگاه به اين حوزه جدي تر شد و در دولت تدبير و اميد اقدامات خوبي در حوزه پدافند غيرعامل انجام شده و با نگاه ويژه دكتر روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران  و وزير كشور اين فعاليت ها با قوت در دولت دوازدهم ادامه دارد.
مولوي با تاكيد بر اينكه مباحث پدافند غيرعامل از نيازهاي ضروري در جامعه امروز است ، گفت: شايسته است با آموزش و فرهنگ سازي مناسب مردم نيز با الزامات پدافند غير عامل بيشتر از گذشته آشنا شوند و در اجراي سياست هاي اين حوزه مشاركت فعال داشته باشند زيرا عرصه اي كه مردم در آن خودشان همكاري داشته باشند ، موفقيت در آن حوزه بيشتر خواهد بود.
وي ادامه داد: هرچه در حوزه پدافند غيرعامل هزينه كنيم در حقيقت نوعي سرمايه گذاري در اين حوزه انجام داده ايم و توجه به پدافند غيرعامل و الزامات آن بركات ارزشمندي براي نظام و جامعه خواهد داشت.
مولوي در پايان سخنان خود يادآور شد: امروز تهديداتي كه متوجه زيرساخت هاي كشور است، تغيير يافته و سياست هاي ما در وزارت كشور توجه به اين مهم است كه حوزه هاي پدافند سايبري، پدافند زيستي، پدافند پرتويي و پدافند كالبدي را فعال تر از گذشته كنيم و با مصون سازي جامعه از تهديدات در اين حوزه ها، اقتدار و پايداري ملّي در نظام جمهوري اسلامي ايران را افزايش دهيم.
 


آدرس کوتاه :