به رياست استاندار يزد؛


استاندار يزد در اين جلسه بر لزوم جديت همه دستگاه هاي استان بر اجراي دقيق طرح هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي با محوريت اشتغال و توليد تاكيد كرد.

در اين جلسه دو موضوع" بررسي و تصويب پروژه هاي مرتبط با دستگاه هاي استان در رابطه با اقتصاد مقاومتي" و " گزارش عملكرد واحدهاي دريافت كننده تسهيلات " ارائه شده از سوي خانه صنعت، معدن و تجارت استان، به بحث و بررسي گذاشته شد و اعضاي ستاد پيرامون اين موضوعات، نظرات و پيشنهادات و مباحث مربوطه را طرح كردند.
استاندار يزد نيز با تاكيد بر لزوم جديت همه دستگاه ها بر اجراي دقيق طرح هاي اقتصاد مقاومتي با محوريت توليد و اشتغال، بر برنامه ريزي هرچه بهتر و دقيق تر در ارتباط با عملياتي شدن اين طرح ها و ارائه گزارش دقيق و شفاف در اين حوزه به ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان، تاكيد كرد.
در پايان اين نشست مقرر شد از مدير كل امور بانوان استانداري به عنوان عضو جديد ستاد و مديران شركت شهركهاي صنعتي و سازمان امور مالياتي استان به عنوان عضو مدعو در جلسات آتي دعوت به عمل آيد.
 


آدرس کوتاه :