شناسه : 98506721
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: مسير پيشرفت و تعالي تمام جوامع، از راه كشف استعدادها و حمايت و آموزش نيروي انساني نخبه و ماهر و توسعه يافته مي گذرد و در استان نيز همه بخشها و مديران بايد سرفصل مهمي از امور خود را معطوف شناسايي استعدادها و بها دادن به آنها نمايند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، اولين نشست ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري استان، صبح دوشنبه 8 آبانماه به رياست " سيد محمد ميرمحمدي" در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
استاندار يزد در اين نشست ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيد فهميده، روز نوجوان و دانش آموز را به همه نوجوانان و دانش آموزان استان تبريك گفت.
وي با اشاره به فرارسيدن هفته پژوهش و فناوري، گفت: همه بايد اين هفته را به عنوان خلق فرصتي براي ارتقاء سطح تحقيق و پژوهش و بسط و گسترش اين روند به حساب آورند و از آن حداكثر بهره برداري را در اين مسير بنمايند.
" ميرمحمدي " افزود: به كارگيري نيروهاي علمي و خلاق در كميته هاي مرتبط با اين ستاد، ميتواند بركات و ثمرات ارزشمندي براي استان به همراه داشته باشد.
استاندار يزد تصريح كرد: در ارتباط با انتخاب پژوهشگران برتر در اين هفته، بايد نگاه علمي و دقت نظر آنها در تحقيقات و پژوهشها ارزشگزاري شده و مد نظر قرار گيرد و اين امر ملاك انتخاب باشد.
وي با اشاره به طرح ارائه بورس تحصيلي به دانش آموزان ممتاز كه از سوي رييس بنياد نخبگان استان مطرح شد، آنرا كار بسيار ارزشمندي دانست و افزود: اينكه شركتها و واحدهاي علاقه مند به توسعه بتوانند اين اقدام را انجام دهند، بسيار شايسته است چرا كه به دانش آموزان ميداني براي ورود به عرصه علمي خواهند داد و آنها ميتوانند فارغ از دغدغه تامين مالي براي تحصيل و پژوهش، در اين عرصه خودنمايي كنند.
ميرمحمدي در پايان تصريح كرد: مسير پيشرفت و تعالي تمام جوامع، از راه كشف استعدادها و حمايت و آموزش نيروي انساني نخبه و ماهر و توسعه يافته مي گذرد و در استان نيز همه بخشها و مديران بايد سرفصل مهمي از امور خود را معطوف شناسايي استعدادها و بها دادن به آنها نمايند.