شناسه : 98830783
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: تيم اقتصادي استان بايد با چابكي و تلاش هر چه افزون تر و پرهيز از حاشيه ها و سياست زدگي، تمام توان خود را براي رفع مشكلات اقتصادي و ارائه راهكار در اين مسير به كار گيرد و شخصاً اگر در اين راه كم تحركي مشاهده كنم، آنرا علاج خواهم كرد چرا كه بديهي است كه تيم اقتصادي استاني چون يزد، بايد در سطح جايگاه صنعتي آن در كشور بوده و هيچگونه فاصله اي در اين خصوص پذيرفته نيست.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نشست ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان، صبح يكشنبه 14 آبانماه 1396 به رياست " محمود زماني قمي" در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
استاندار يزد در اين نشست پس از استماع گزارشات ارائه شده از سوي مديران حاضر، ضمن تسليت فرارسيدن ايام اربعين حسيني بر حضور اعضاء در جلسات راس ساعت مقرر و رعايت نظم در برگزاري جلسات تاكيد كرد و آنگاه با اشاره به اهميت مبحث اقتصاد مقاومتي تصريح نمود: همه اركان كشور از مقام معظم رهبري تا روساي محترم سه قوه و مسئولين و مديران دولت در سراسر كشور بر اين اصل مهم توافق دارند كه اصلي ترين موضوع حال حاضر، برگرداندن رونق به عرصه و ساحت اقتصاد و توليد در كشور است و همچنين اين امر نيز مورد توافق همگان است كه مسير و ظرف انتخابي براي رفع اين آسيب، پرداختن به عرصه اقتصاد مقاومتي در كشور است.
وي افزود: حال با عنايت به اين موضوع كه همه اركان نظام هم در شناخت آسيب و هم در انتخاب مسير رفع و برطرف نمودن آن اجماع و توافق دارند، قطعا اين مساله بايد به عنوان اولويت كار و اهداف دولت انتخاب و بر انجام آن تاكيد شود كه اينگونه نيز هست.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه خطاب به تيم اقتصادي استان تاكيد كرد: تيم اقتصادي استان بايد با چابكي و تلاش هر چه افزون تر و پرهيز از حاشيه ها و سياست زدگي، تمام توان خود را براي رفع مشكلات اقتصادي و ارائه راهكار در اين مسير به كار گيرد و شخصاً اگر در اين راه كم تحركي مشاهده كنم، آنرا علاج خواهم كرد چرا كه بديهي است كه تيم اقتصادي استاني چون يزد، بايد در سطح جايگاه صنعتي آن در كشور باشد و هيچگونه فاصله اي در اين خصوص پذيرفته نيست.
" زماني قمي" بهترين تعريف از اقتصاد مقاومتي را، تاكيد بر ابلاغيه مقام معظم رهبري در اين خصوص دانست و خاطر نشان نمود: ابلاغيه معظم له پيرامون اقتصاد مقاومتي، بايد در استان يزد بومي سازي شده و با اقتضائات و نيازهاي استان تطبيق داده شود و شخصا معتقدم كه ارائه گزارش از امور جاري سازمانها و نهادها، ارتباطي با اقدامات صورت گرفته در عرصه اقتصاد مقاومتي ندارد.
استاندار يزد سپس به فرصتها و مزيتهاي گردشگري براي استان اشاره نمود و عنوان كرد: حوزه گردشگري در استان يزد، ميتواند فرصتهاي خلق ثروت بسياري را ايجاد نمايد و در نشان دادن زندگي مسالمت آميز اقوام و اديان در اين ديار موثر باشد و يزد را به عنوان دياري كه هويت و اصالت ايران و تمدن ايراني را نمايندگي ميكند معرفي نمايد چرا كه يزد حلقه وصل تمدن پيش از اسلام و پس از اسلام در ايران است.
استاندار يزد آنگاه به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان پيشنهاد نمود تا از نخبگان و فرهيختگان اين عرصه در استان براي ارائه راهكارهاي مناسبتر به منظور رونق سرمايه گذاري در اين حوزه و ارائه شفاف و روشن آن در ستاد اقتصاد مقاومتي استان، بهره مند شود.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه از تيم اقتصادي استان و مشخصاً سازمان جهاد كشاورزي، كميته امداد، بسيج، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و اداره كل امور روستايي استانداري يزد خواست تا مدل مبتني بر اقتصاد خُرد را به منظور ارائه در ستاد اقتصاد مقاومتي استان طراحي نمايند.
" زماني قمي" سپس با اشاره به پرداخت تسهيلات به برخي طرح هاي توليدي و صنعتي خاطر نشان نمود: بايد بر پرداخت وامها نظارت دقيقي صورت گيرد تا طرح ها از اين منظر به مشكلات قبل دچار نشوند و در اين مسير ستاد اقتصاد مقاومتي استان بايد همكاري مجدانه بانكهاي عامل را نيز در كنار خود داشته باشد تا كار به سرانجام برسد.
استاندار يزد سپس از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خواست تا برنامه ريزي لازم را براي برگذاري جلسات اين ستاد در صنايع و واحدهاي توليدي استان و ديگر شهرستانها به منظور شناخت استعدادها، مزيتها و تنگناهاي شهرستانها در عرصه اقتصادي نيز معمول دارد و آنگاه تاكيد كرد: هر چه دولت بتواند اقتصاد را به بخش خصوصي سپرده و از دولتي شدن آن جلوگيري نمايد، موفقيت بيشتري در مقاوم سازي اقتصاد به دست آورده است و اين اصل مهم بايد مد نظر همه مديران قرار گيرد.
وي در ادامه بر تمركز بر تكميل طرح هاي نيمه تمام استان با اولويت طرح هايي كه اشتغالزايي بيشتري دارند تاكيد كرد و سپس تصريح نمود: تمام استان عرصه خدمت مديران است و تيم اقتصادي دولت در استان بايد تحرك لازم را براي حمايت از اين بخش مهم در سراسر استان داشته باشد.
" زماني قمي" آنگاه خطاب به مديران و دستگاه هاي دولتي استان تاكيد نمود: دستگاه هاي دولتي به هيچ عنوان نبايد مانعي براي بخش اقتصادي و توليدي در استان ايجاد كنند و به عنوان مثال هرگز نبايد برق، آب و گاز هيچ واحد
 توليدي و صنعتي استان، بدون هماهنگي و دستور شخص استاندار قطع شود.
وي سپس از گمرك استان خواست تا گزارش كاملي از ميزان صادرات و واردات محصولات در استان، تركيب و نوع اين كالاها و رشد و كاهش و ديگر مولفه هاي مرتبط با آن را ارائه نمايد.
استاندار يزد در پايان با تاكيد بر لزوم رونق اقتصاد دانش بينان در استان، خواستار طراحي سايتي ويژه جهت ارائه ايده ها و نظرات فارغ التحصيلان دانشگاهي استان به منظور بهره گيري در مسير رونق اقتصادي و خلق ثروت در استان شد و بر اجراي آن تاكيد نمود.