شناسه : 96397315
مديركل مديريت بحران استان يزد:


مديركل مديريت بحران استان يزد با اشاره به ظرفيت بالقوه هيئت هاي مذهبي از آموزش مديريت بحران به اين هيئت ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، هادي هادي نسب در جلسه داخلي اين اداره كل، حضور نيروهاي مردمي در آمادگي و مقابله با بلاياي طبيعي را ضروري دانست و گفت: انسجام و همكاري موجود در هيئت هاي مذهبي و اخلاص در كار از مهمترين ويژگي هاي آنهاست.
وي افزود: يكي از تجربيات موفقي كه در زمان امدادرساني به زلزله زدگان ورزقان روي داد استفاده از ظرفيت هيئت هاي مذهبي استان بود.
مديركل مديريت بحران با اشاره به اهميت آموزش اضافه كرد: با توجه به آغاز فصل عزاداري ها و شروع به فعاليت هيئت هاي مذهبي مقرر شد برنامه ريزي لازم جهت آموزش مديريت بحران به اين هيئت ها صورت پذيرد.
وي ادامه داد: آمادگي هيئت هاي مذهبي در مقابله با حوادث غير مترقبه تاثير بسزايي در كاهش خسارت ها و جلوگيري از صمات جبران ناپذير دارد.