معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد به احصاء كامل اطلاعات پروژه هاي استان و ارائه به دستگاه هاي متولي اشاره و بر تسريع و جديت در روند واگذاري پروژه هاي دولتي در بخش هاي مختلف تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز پنجشنبه 8 آذرماه ،شوراي برنامه ريزي و توسعه مديريت استان با حضور معاون هماهنگي امور عمراني،معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد و اعضاي اين  شورا در سالن كوثر برگزار شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد با توجه به طرح موضوع براي ساماندهي مسائل مربوط به كودكان بازمانده از تحصيل در اين شورا گفت:لازم است براي تصميم گيري و انجام اقدامات مناسب بانك اطلاعاتي با كمك دستگاه هاي موثر از جمله آموزش و پرورش،ثبت احوال و بهزيستي تهيه تا بتوان بر اين مبنا تصميمي روشن و موثر گرفت.
«محسن صادقيان» افزود: پس از تهيه بانك اطلاعاتي با مولفه هاي مختلف مي توان كودكان بازمانده از تحصيل را در استان با گروه بندي مناسبي مورد حمايت موثر براي ادامه تحصيل قرار داد و از انجام كارهاي مقطعي و گذرا نیز جلوگيري مي شود.
صادقيان در بخش ديگری از سخنان خود اظهار داشت:متاسفانه در استان پروژه هاي كوچك تا بزرگ همواره گرفتار فرآيند و گذر زمان طولاني براي دريافت مجوزهاي لازم بوده اند و با اقداماتي كه در كارگروه زيربنايي استان صورت گرفته است اين فرآيند چند ماهه به دو ماه كاهش يافته است.
وي ادامه داد: هر چند فرآيند دريافت مجوز تا آغاز به كار كاهش یافته است اما انجام اقداماتي براي كاهش حداقلي اين زمان با تكيه بر سامانه هاي الكترونيك نيز در دستور كار قرار گرفته و اجراي آن بسياري از فعاليت ها را شفاف و تسهيل مي كند.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري یزد در پايان گفت: واگذاري پروژه هاي دولتي  در استان يك الزام است و وضعيت دقيق تمام پروژه هاي نيمه تمام استان با محوريت سازمان مديريت و برنامه ريزي احصا شده و قابل واگذاري مي باشد و اعلام پروژه ها به دستگاه هاي مربوطه تلاش ويژه براي تحقق اين امر را مي طلبد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :