معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در جلسه بررسي وضعيت پروژه هاي عمراني و زيرساختي شهرستان ابركوه بر توزيع نظامند آب و برنامه ريزي موثر در حفظ بناهاي تاريخي اين شهرستان تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،نشست هم انديشي و بررسي وضعيت پروژه هاي عمراني و زيرساختي شهرستان ابركوه با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد ، فرماندار ابركوه و مسئولان دستگاه هاي موثر برگزار شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد گفت:توزيع آب به وسيله تانكر به شكلي نظامند،قانوني و بر اساس نيازهاي شهرستان ابركوه صورت گيرد تا از سواستفاده هاي احتمالي در اين زمينه جلوگيري شود.
«محسن صادقيان» افزود:تقويت همكاري هاي بين بخشي و به كار گرفتن شيوه هاي تخصصي و جديد به پيشرفت پروژه هاي عمراني سرعت مي بخشد و تكميل پروژه هاي بهسازي و تكميل آسفالت مسير هاي مورد نياز در ابركوه از جمله محور ابركوه- مهردشت نيز بر اين اساس دنبال شود.
«محمد كاظمي نسب» فرماندار ابركوه نيز در اين جلسه بيان كرد:ايجاد همگرايي بين دستگاه هاي مختلف عمراني با هدف هم افزايي و استفاده بهينه از اعتبارات دولتي براي خدمت موثر به مردم در شهرستان ابركوه مورد توجه قرار گرفته است و اميد است تجميع توانمندي ها در حل مشكلات پيش رو موثر واقع شود.
گفتني است در اين نشست وضعيت قنات هاي موجود در محل پروژه مسكن مهر و رفع مشكلات احتمالي، روند اجراي پروژه هاي صفا شهر-ابركوه، هاروني-چاه گير و تعيين و تكليف زمين هاي مربوط به ساختمان خيري خانه سالمندان صورت گرفت.
در ادامه پيگيري پروژه تقاطع حسين آباد-اسد آباد ، پروژه هاي مشاركتي و زمين ها معوض ميراث فرهنگي و شهرداري و وضعيت تقاطع ورودي شهر ابركوه  نيز با حضور مديران دستگاه هاي مربوطه هم انديشي و نسبت به آن تصميم گيري شد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:حسن كرمي
 






آدرس کوتاه :