شناسه : 99468257
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: يكي از عناصر تاريخ ساز، تمدن آفرين و مروج فرهنگ نيكوكاري و انسان دوستي، وقف است و رمز جاودانگي انسانهاي بزرگ و خير انديش نيز در اين مسير بوده است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، همزمان با هفته وقف، مديركل و دست اندركاران حوزه وقف و امور خيريه استان، ظهر شنبه 27 آبانماه 96 با " محمود زماني قمي" در سالن زنده ياد حميديا ديدار كردند.
استاندار يزد در اين ديدار، پس از استماع گزارشات ارائه شده از سوي زارع زاده مدير كل اوقاف و امور خيريه استان و يكي از معاونين اين اداره كل، ضمن تسليت ايام سوگواري دهه آخر ماه صفر و تبريك فرارسيدن هفته وقف، خاطر نشان نمود: همه شما به كارويژه هاي بزرگ وقف در ايران و كشورهاي مسلمان ، به ويژه در تاريخ اين سرزمين و علي الخصوص در دوران پس از بروز و ظهور اسلام واقفيد به طوريكه نمي توانيم شكل گيري تمدن ايران و پيشرفتها و مفاخر اين سرزمين را، منهاي نقش وقف ، متصور شويم.
وي افزود: يكي از عناصر تاريخ ساز، تمدن آفرين و مروج فرهنگ نيكوكاري و انسان دوستي، وقف است و رمز جاودانگي انسانهاي بزرگ و خير انديش نيز در اين مسير بوده چرا كه هر كس خواسته تا خيرانديشي خود را به ميراث انساني بدل كند به حوزه وقف وارد شده و از اين راه اقدام كرده است.
" زماني قمي" با بيان اين نكته كه " در حوزه وقف، كيفيت بيش از كميت اهميت دارد" خاطر نشان نمود: تاثير وقف را در همه حوزه ها شاهديم و رمز جاودانگي نيكوكاران و عناصري از شكل گيري تمدنها نيز توسط فرايند وقف ايجاد شده است.
عالي ترين مقام اجرايي استان تصريح كرد: در طول تاريخ هر زمان به وقف، به درستي توجه شده و افراد نيكوكار در اين زمينه همراهي كرده اند، در آن مقطع يك جهش علمي را هم در حوزه و هم در دانشگاه به معناي تاريخ علمي اين سرزمين شاهد بوده ايم و بسياري از بزرگان و نخبگان اين كشور هم توانسته اند به بركت وقف، به مدارج تحصيلي عاليه دست يابيند و بدرخشند و آثار بزرگي را از خود به يادگار بگذارند.
استاندار يزد خاطر نشان نمود: بايد وقف را به عنوان يك ضرورت و به مثابه خون در رگهاي توسعه ديني و علمي و ديگر مباحث اجتماعي ببينيم و از اين منظر، كار شما به عنوان اصحاب وقف و متوليان اين حوزه بسيار ارزشمند است.
" زماني قمي" در پايان با بيان اين نكته كه " در ايران اسلامي به هر كجا نگاه ميكنيم، رد پايي از آثار خير وقف را مي بينيم" از همه كسانيكه در حوزه وقف استان تلاش نموده و در اين مسير گام بر مي دارند تشكرو قدرداني نمود و موفقيت و سربلندي ايشان را آرزو كرد.