معاون مديركل امور انتظامي و پدافند غيرعامل وزارت كشور:


معاون مديركل امور انتظامي و پدافند غيرعامل وزارت كشور در ديدار با مديركل حوزه استاندار گفت: براساس ارزيابي هاي وزارت كشور، استان يزد يكي از استان هاي پيشتاز در حوزه پدافند غيرعامل است.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، معاون مديركل امور انتظامي و پدافند غيرعامل كشور و مديركل پدافند غيرعامل استانداري با مديركل حوزه استاندار ديدار و گفت وگو كردند.
«مجتبي مولوي» در اين ديدار صميمي با اشاره به سياست هاي وزارت كشور در حوزه پدافند غيرعامل بيان كرد: سياست هاي اين وزارتخانه پيشگيري و مقابله با تهديدها و آسيب هايي كه متوجه نظام و جامعه است، مي باشد و اعتقاد داريم موضوع پدافند غيرعامل بايد به يك فرهنگ در بين مردم تبديل شود.
وي ادامه داد: خوشبختانه در دولت تدبير و اميد توجه ويژه اي به مسائل مربوط به پدافند غيرعامل شده و در استان يزد نيز با توجه به پيگيري ها و زحمات مديركل پدافند غيرعامل استانداري و همكارانشان در اين اداره كل فعاليتهاي خوبي انجام شده و براساس ارزيابي هاي وزارت كشور ، استان يزد يكي از استان هاي خوب و موفق و از استان هاي پيشتاز در اين حوزه است و شوراي پدافند غيرعامل در همه شهرستان هاي استان فعال گرديده است.
مولوي در پايان سخنان خود ضمن قدرداني از حمايت هاي استاندار يزد و مسئولان ارشد استان خواستار توجه ويژه همه دستگاههاي اجرايي استان به موضوع پدافند غيرعامل شد و تاكيد كرد: اگر به اين حوزه نگاه ويژه اي شود بسياري از مشكلات ، تهديدات و آسيب هاي جامعه كاهش خواهد يافت.


آماده هر حمايتي از فعاليت ها در حوزه پدافند غيرعامل هستيم


مديركل حوزه استاندار نيز در اين نشست با بيان اينكه اهميت حوزه پدافند غيرعامل بر كسي پوشيده نيست، گفت: براساس گزارشهاي ارائه شده اقدامات خوبي در حوزه پدافند غيرعامل در استان انجام شده و بدنه اجرايي استان نيز آماده هر حمايتي از فعاليت ها در اين حوزه مي باشد.
«جعفر نخستين» با بيان اينكه مديركل پدافند غيرعامل استانداري از مديران پرتلاش و با انگيزه اين مجموعه است ، خاطر نشان كرد: امروز با اتفاقاتي كه در جامعه افتاده است مردم نيز به اهميت پدافند غيرعامل واقف شده اند و ما نيز با آموزش و آگاه سازي جامعه مي توانيم فرهنگ پدافند غيرعامل را در بين مردم نهادينه كنيم.
«محمدصادق طهماسبي» مديركل پدافند غيرعامل استانداري نيز در ابتداي اين جلسه گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در اين حوزه در استان ارائه داد و گفت : تدوين طرح جامع پدافندغيرعامل استان مراحل اجرايي خود را آغاز كرده و نقشه  خطرپذيري و پهنه بندي استان در حال تهيه است.
 


آدرس کوتاه :