مديركل پدافند غيرعامل استانداري يزد:


مديركل پدافند غيرعامل استانداري يزد در كارگاه آموزشي عمومي پدافند غيرعامل ويژه دبيران آمادگي دفاعي مدارس استان گفت: پدافند غيرعامل صلح آميزترين، اثربخش ترين و ارزان ترين روش دفاعي است.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، كارگاه آموزشي عمومي پدافند غيرعامل ويژه دبيران آمادگي دفاعي مدارس استان با حضور بيش از 200 نفر از كارشناسان آموزشي و ضمن خدمت آموزش و پرورش و دبيران آمادگي دفاعي مدارس استان در مركز ملّي و خيّري مهارت آموزي زنده ياد جوكار (CBRNE)  يزد و با تدريس «سيدحسين ميرزينلي» استاد دانشگاه صنعتي مالك اشتر برگزار شد.
مديركل پدافند غيرعامل استانداري در اين كارگاه آموزشي با اشاره به اينكه يكي از محورهاي اساسي امنيت ملي با توجه به راهبردهاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران موضوع پدافند غيرعامل است، بيان كرد: با توجه به زمينه تهديدات خصمانه دشمنان نظام كه امروزه به شكل پيچيده، تركيبي، متنوع، فنّاورانه و نوين به صورت بالقوه امنيت ملي ، استقلال و تماميت ارضي كشور را نشانه گرفته اند، اهميت دفاع غيرنظامي و پدافند غيرعامل بيش از پيش بر همگان آشكار گشته است.
«محمدصادق طهماسبي» افزود: نگاه و توجه ويژه به پدافند غيرعامل كاهش تلفات انساني،كاهش آسيب پذيري زيرساخت هاي ملي و مراكز حياتي، حساس و مهم كشور را به دنبال خواهد داشت و اجراي دقيق سياست هاي كلي نظام در امور پدافند غيرعامل موجب ارتقاي پايداري ملي در همه ابعاد آن خواهد شد.
وي به بند هفتم از اين سياست ها مبني بر فرهنگ سازي و آموزش عمومي در زمينه بكارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در بخش هاي دولتي وغير دولتي ، پيش بيني مواد درسي در سطوح مختلف آموزشي و توسعه تحقيقات در زمينه پدافند غيرعامل اشاره وتاكيد كرد: اگر آموزش را در اولويت اصلي اين حوزه قرار دهيم فرزندان ما از همان نوجواني و جواني با اصول و الزامات پدافند غيرعامل آشنا خواهند شد و خودشان به نحو شايسته از سرمايه هاي ملّي و اجتماعي خود محافظت خواهند كرد.
طهماسبي در پايان سخنان خود خاطر نشان كرد: با افتتاح مركز خيّري و مهارت آموزي زنده ياد جوكار در منطقه آزادشهر يزد و با توجه به فراهم شدن زيرساخت هاي لازم ، آمادگي كامل داريم تا  همه دوره هاي آموزشي در حوزه پدافند غيرعامل را به صورت ملّي در اين مركز برگزار كنيم.
 


آدرس کوتاه :