استاندار يزد در سفر كاري يكروزه خود به مركز كشور ضمن حضور در نشست هم انديشي مديران ارشد دولت تدبير و اميد با رياست جمهوري، در نشست هاي مختلف كاري به پيگيري موضوع آب استان يزد پرداخت.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "محمود زماني قمي" استاندار يزد در سفر يك روزه خود به تهران، ضمن حضور در نشست هم انديشي مديران ارشد دولت تدبير و اميد با رياست جمهوري، در نشستي با حضور استانداران كه با حضور وزيران نيرو و كشور برگزار شد به بررسي وضعيت و مسائل آب استان در بخشها و حوزه هاي مختلف پرداخت.
استاندار يزد همچنين با حضور در شورای هماهنگی حوزه آبریز زاینده رود كه به دعوت وزیرنیرو و با شركت استانداران اصفهان، چهارمحال بختياري، معاونین وزرای جهادکشاورزی و کشور و جمعي ديگر از مقامات برگزار شد به پيگيري مسائل مختلف آب استان يزد پرداخت.
 آدرس کوتاه :