نشست هم انديشی طرح پويش اجتماعی ازدواج پايدار در استان در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، جلسه طرح‌ پویش اجتماعی ازدواج پایدار در استان به ریاست "‌فخرالسادات خامسی هامانه" مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد.
خامسی هامانه در این نشست ضمن تشریح طرح پویش ازدواج پایدار، ‌گفت: ‌در اين طرح بيش از ٣٠ برنامه در محورهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي شامل جشن، نمايشگاه، كرسي هاي آزادانديشي، پايگاه هاي سلامت، همايش، نشست هاي علمي، دوره هاي آموزشي، مسابقات و تبليغات محيطي و رسانه اي پيش بيني شده است.
‌گفتنی است طرح پويش اجتماعي ازدواج پايدار در استان یزد با مشاركت فرمانداريها ، بخشداريها و نهادهاي دولتي و غيردولتي فرهنگي استان در هفته پاياني مرداد ماه ‌سال جاری هم زمان با هفته ازدواج و نيز هفته مشاركت هاي مدني و تشكل هاي مردم نهاد در استان برگزار خواهد شد.
 


آدرس کوتاه :