معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در سفر به تهران ضمن دیدار با معاونین وزیر راه و شهرسازی، ‌معاون وزیر نیرو و معاون دبیرکل نهاد کتابخانه های کشور پروژه های بازآفرینی استان و کتابخانه مرکزی یزد را پیگیری کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،  "‌محسن صادقیان" معاون عمرانی استاندار یزد از طریق معاونین وزیر راه و شهرسازی و معاون دبیرکل نهاد کتابخانه های کشور ضمن پیگیری پروژه های بازآفرینی در خصوص مدیریت راه و شهرسازی استان و کتابخانه مرکزی با آنها در رابطه با پروژه های ذکر شده مذاکره نمود.
صادقیان همچنین در جلسه ای درخصوص خطوط انتقال آب استان با معاون وزیر نیرو گفت و گو و مذاکره کرد.

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★
آدرس کوتاه :