کارگاه‌های آموزشی مهارتهای اجتماعی و اقتصادی ویژه فراگیران و تسهيلگران طرح راه اندازی مرکز یادگیری و توسعه اجتماعی شهرستان بهاباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد، ‌"‌فخرالسادات خامسی هامانه" ضمن بيان اين خبر گفت: طرح تاسيس و راه اندازی مرکز یادگیری اجتماعي اقتصادي شهرستان بهاباد در قالب طرح هاي مناطق حاد و بحراني و در راستاي سياست ها و عملیات اجرایی اسناد توسعه شهرستان بهاباد به عنوان يكي از ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته در كشور از طرف دفتر امور اجتماعي ‌و فرهنگي استانداري و با همكاري موسسه مردم نهاد جمعيت پيام روشني با تامين اعتبار از سازمان امور اجتماعي كشور در حال اجراست.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ادامه داد: در گام نخست طرح، پس از آزمون ها و مصاحبه هاي متعدد از طرف مجريان، تعداد ٣٠ نفر از افراد فعال و علاقه مند شهرستان به عنوان تسهيلگر، برگزيده شدند.
خامسی هامانه افزود: در گام بعدي دوره هاي آموزشي اجتماعي و اقتصادي با موضوع آموزش مهارت هاي اجتماعي و تسهيلگري در حوزه كسب و كار  ويژه تسهيلگران اين شهرستان با حضور اساتيد برجسته كشوري و استاني  برگزار گرديد.
مديركل ‌دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداری خاطرنشان کرد: با عنايت به قول مساعد دكتر ربيعي سخنگوي هيات دولت و عضو هيات مديره صندوق كارآفريني كشور و با همكاري صندوق كارآفريني و اميد استان در مراسم افتتاحيه طرح،  مبلغ پنج میلیارد ريال به طرح فوق اختصاص يافت كه به افراد واجد شرايط پس از اخذ معرفي نامه از موسسه خيريه جمعيت پيام روشني يزد كه مجري طرح فوق مي باشد، پرداخت مي گردد.
‌وی گفت: در كارگروه تخصصي كارآفريني شهرستان بهاباد متشكل از فراگيران طرح و مسئولين شهرستان،  طرح هاي موثر در زمينه كارآفريني بررسي  و مقرر شد از مبلغ پنج میلیارد ريال تسهيلات در نظر گرفته شده، ده طرح با مبلغ 200 میلیون ريال و 60 طرح به مبلغ 50 میلیون ريال به جوانان و زنان علاقه مند كه در زمينه اشتغال زايي و كسب و كار خرد و مشاغل خانگي فعاليت مي كنند تخصيص يابد كه تاكنون بيش از هفت طرح بررسي شده و مورد تاييد كارگروه تخصصي قرار گرفته است.
خامسی هامانه در پیان سخنان خود تصريح كرد: كارگروه تخصصي كارآفريني شهرستان وظيفه نظارت و پيگيري طرح ها تا حصول نتيجه را برعهده دارد.
گفتني است طرح تاسيس و راه اندازي مركز يادگيري اجتماعي و اقتصادي شهرستان بهاباد در ارديبهشت ماه سال جاري با حضور مسئولان كشوري و استاني شروع شده و اين مركز به زودي در دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد شروع به كار خواهد كرد.


آدرس کوتاه :