شناسه : 84687083
همزمان با نشست ملی خیّرین و توسعه اجتماعی؛


کارگروه های تخصصی هم اندیشی با موضوع آسیب های اجتماعی و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، نمایندگان دستگاه های مسئول در موضوع کارگروه و خیّرین حاضر در نشست برگزار شد.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری یزد، چهارشنبه شب 24 آذرماه همزمان با برگزاری نشست ملی خیّرین و توسعه اجتماعی به میزبانی استان یزد کارگروه های تخصصی هم اندیشی در چهار اولویت حوزۀ  آسیب های اجتماعی شامل حاشیه نشینی، طلاق، اعتیاد و نقاط بحرانی مبدا و محروم کشور با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول در موضوع کارگروه و خیّرین حاضر در نشست برگزار شد.
گفتنی است هدف از برگزاری این کارگاه های هم اندیشی دستیابی به راهکارهای تعامل و همکاری دو جانبه پیرامون مشارکت خیّرین در حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی می باشد.