با توجه به بررسي عملكرد استانداري هاي كشور در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات استان يزد در شاخص بالاترين درصد پاسخگويي رتبه برتر را به خود اختصاص داد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، بر مبناي مقايسه عملكردي استانداري ها در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ روابط عمومي استانداري يزد در شاخص بالاترين درصد پاسخگويي به عنوان استان برتر معرفي شد.
با توجه به مقايسه عملكردي استانداري ها در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ استانداري يزد در شاخص بالاترين درصد پاسخگويي همزمان با استان هاي ايلام و آذربايجان شرقي در رديف استان هاي برتر اين حوزه قرار گرفت.
گفتني است سامانه انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات سایتی اینترنتی است که به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد شده است و توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
 
آدرس کوتاه :