معاون هماهنگي امور عمراني و معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد از پروژه هاي نيمه تمام ورزشي استان و محل تمرين چند رشته ورزشي بازديد كردند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،معاون هماهنگي امور عمراني و معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد از پروژه هاي نيمه تمام ورزشي استان و محل تمرين چند رشته ورزشي بازديد و با ورزشكاران حاضر در ورزشگاه شهيد نصيري يزد ديدار و گفت و گو كردند.
تصاوير اين بازديد:
 

آدرس کوتاه :