با حضور استاندار يزد و معاون هماهنگي امور عمراني و جمعي از مسئولين


آدرس کوتاه :