با حضور استاندار يزد و جمعي از مسئولين و مردم


آدرس کوتاه :