معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار:


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه لازم است آموزش و آگاهی بخشی در حوزه رعایت حقوق شهروندی افزایش پیدا کند، گفت‌: ‌این مهم می تواند با همکاری سازمان های مردم نهاد تحقق یابد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز سه شنبه ۳۰ مرداد ماه نشست تشکیل کارگروه حقوق شهروندی استان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد.
"محمدعلی طالبی" در این نشست فلسفه تشکیل این ‌کارگروه را پیگیری جدی تر حقوق شهروندی در استان عنوان و بیان کرد: یزد می‌تواند به عنوان پایلوت رعایت حقوق شهروندی در کشور معرفی شود.‌
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ادامه داد: لازم است آموزش و آگاهی بخشی در‌ حوزه رعایت حقوق شهروندی در سطح جامعه و سازمان های دولتی افزایش پیدا کند و این مهم می‌تواند با همکاری سازمان های مردم نهاد تحقق یابد.
طالبی در پایان سخنان خود خواستار پیشنهاد طرح هایی در راستای پایلوت سازی یزد به عنوان رعایت حقوق شهروندی در کشور در جلسه آینده شد.
گفتنی است در ابتدای این نشست "سعیده غالبی" دستیار حقوق شهروندی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به تدوین طرح اولیه تشکیل کارگروه حقوق شهروندی ‌استان، گفت: بهترین و اثرگذارترین کار در این حوزه آموزش است‌ و این طرح می‌تواند به عنوان یک سند راهبردی اهداف ما را در رعایت حقوق شهروندی مشخص کند.

*خبرنگار: ‌مجید وفائی شاهی*

*‌عکس: ‌رضا زارع*

 


آدرس کوتاه :