شناسه : 96422509
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد:


مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد در دیدار با معاون سفیر بریتانیا خواستار تغییر نگاه و سهم جامعه جهانی در ارائه خدمات به مهاجرین شد و گفت: آنچه در زمینه های رفاهی وبهداشتی و فرهنگی توسط جامعه جهانی انجام شده است علیرغم تبلیغات گسترده بسیار بسیار ناچیز است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد؛ «رضا زارعزاده»  در دیدار  با معاون سفیر بریتانیا و کنسول اول این کشور در ایران با اشاره به ویژگی های فرهنگی یزد بخصوص زندگی مسالمت آمیز ادیان در جهت ثبت جهانی گفت: امروز میتوانیم ادعا داشته باشیم که یزد بعنوان کانون بسیار خوب زندگی مسالمت آمیز مهاجرین خارجی می باشد.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد با بیان ورود اتباع در چهار دهه گذشته به کشور گفت:  اکثریت جمعیت مهاجرین استان از كشور افغانستان هستند. خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده اتباع خارجي مجاز از تمامی امکانات رفاهی و بهداشتی، خدماتی همانند شهروندان ایرانی استفاده می کنند.
رضا زارع زاده با اشاره به حضور اتباع خارجي در چهار شهر استان در میان جمعیت شهروندان بصورت آزادانه، افزود: در سه شهرستان حضور اتباع خارجي ممنوع و در سه شهرستان با ایجاد مهمانشهرها اسکان مهاجرین را ساماندهی کرده ایم.
وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر عدم محرومیت از تحصيل هیچ يك از کودکان تبعه خارجی بدلیل نداشتن مجوزهای لازم اقامت، تصریح کرد: با اجرایی شدن این فرمان و با فراهم کردن زیرساخت ها، بیش از 5 هزار نفر به جمعیت استان دانش به اتباع افزوده شده اند. امروز در بیش از 600 مدرسه استان در حدود 8 درصد از جمعیت دانش آموزان متعلق به اتباع است.
این مقام مسئول همجنین نگاه جدی به بحث آموزش و بهداشت اتباع را جزو اولویت ها دانست و گفت: در بحث آموزش با ایجاد زیرساخت های مناسب در جهت ساخت فضاهای آموزشی در بین استان های میزبان مهاجرین اول هستیم.
زارع زاده بیان کرد: در راستای توانمندسازی پناهندگان بیش از هزار نفر در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای شرکت کرده اند و همچنین با فراهم کردن شرایط بیش از هزار و 500 نفر از بازماندگان تحصیل در دوره های سوادآموزی شرکت کرده اند.
مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد با اشاره پیگیری بحث بیمه در سالهای گذشته ، عنوان کرد : از دو سال گذشته با اجرای طرح بیمه سلامت در مسائل درمانی به کمک اتباع رفته ایم و امروز هیچ تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی در پرداخت هزینه ها و ارائه خدمات بهداشتي و درماني وجود ندارد.
او همچنین با بیان تحت پوشش قرار گرفتن حدود 300 نفر از اتباع معلول با همکاری بهزیستی، گفت: در جهت آشنایی با ظرفیت های اقتصادی فرهنگی و اجتماعی کشور افغانستان چهاردوره مسابقه افغانستان شناسی برگزار و همچنین چند دوره مسابقات ورزشی در سطح استان و کشور برگزار شده است.
زارع زاده همچنین از احداث دو کتابخانه در مهمانشهرهای میبد و تفت خبر داد و گفت: همچنین برای بیش از  2هزار خانواده مهاجر کمکهای  معشیتی انجام شده است.
مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد : در چهار دهه حضور اتباع در کشور، ایران هشت سال درگیر جنگ و سالها درگیر تحریم بوده است ، ولی میزبانی آبرومندانه و سخاوتمندانهی را از مهاجرين داشته ايم.
وی همچنین با اشاره به تبیلغات گسترده جامعه جهانی، سهم آنها را در ارائه خدمات رفاهی وبهداشتی و فرهنگی بسیار بسیار ناچیز دانست و یک تغییر نگاه و رویکرد جدید در حمایت های مادی این عزیزان از سوی جامعه جهانی را خواستار شد.
زارع زاده همچنین در پایان افزود : در جهت ارائه خدمات بيش از توان مان تلاش کرده ایم ولی با اين وجود با موانع و محدودیت های مواجه هستیم. امیدوار هستیم با کمک کشورهای خارجی مشارکت کننده در این حوزه موانع و محدودیت ها را در راستای ارائه مطلوب خدمات برداریم و شاهد رشد بهتر در حوزه های آموزشی و بهداشتی وخدماتي باشيم.
گفتنی ست معاون سفیر بریتانیا و کنسول اول این کشور سفر ی دو روزه به یزد در جهت بازدید از وضعیت ارائه خدمات به اتباع خارجی در استان یزد داشته اند.