شناسه : 98498893
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: اطمينان دارم كه مردم شريف، متدين و قدرشناس استان يزد نيز، با جناب آقاي زماني قمي، همراهي و همدلي ارزنده اي بيش از آنچه با اين حقير داشته اند، خواهند داشت و با همدلي و اتحاد و انسجام بيشتر، امور مربوط به استان را به پيش خواهند برد و آينده اي درخشانتر از امروز براي استان دارالعباده يزد رقم خواهند زد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، اولين نشست ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري استان، صبح دوشنبه 8 آبانماه 1396 به رياست سيد محمد ميرمحمدي در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
استاندار يزد در ابتداي اين نشست، با اشاره به انتخاب " محمود زماني قمي" جهت تصدي سمت استانداري يزد از سوي هيات دولت، خاطر نشان نمود: لازم ميدانم از تمامي مديران و همكاران بزرگوار بخش خصوصي، دولتي و تعاوني كه در طول اين چهارسال در جلسات مختلف حضور پيدا كرده و در جهت اداره امور استان به همكاري و همراهي پرداختند، صميمانه تقدير و تشكر نمايم.
" سيد محمد ميرمحمدي" افزود: ضروري ميدانم تا از هيات محترم دولت نيز به دليل انتخاب يكي از چهره هاي بسيار ارزشمند به عنوان استاندار يزد صميمانه سپاسگزاري نمايم و انتخاب جناب آقاي زماني قمي را ابتدا به مردم عزيز استان و سپس به خود و همه مديران تبريك بگويم چرا كه ازانتخاب چنين نيروي بسيار شايسته، فرهيخته و توانمند در اين سمت، بسيار خوشحال شدم.
وي ادامه داد: آقاي زماني قمي چهره اي فرهنگي، اجتماعي و سياسي است كه از تجارب بسيار خوبي برخوردار است و در چند استان عهده دار سمت استانداري بوده و دوره قابل توجهي را در پست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار گذرانده و آخرين سنگر خدمت ايشان، در استانداري استان صنعتي مركزي بوده است.
" سيد محمد ميرمحمدي" سپس افزود: با عنايت به اينكه استان يزد نيز از استانهاي صنعتي و معدني كشور است، خوشحالم كه با انتخاب ايشان كه به تمام زواياي صنعتي بودن اشراف دارند، فرصت بسيار خوبي فراهم شده كه همه مديران بخش خصوصي و دولتي بتوانند از حضور و اشراف ايشان در اين حوزه بيشترين بهره برداري را داشته باشند.
وي تصريح كرد: روابط جناب آقاي زماني قمي با احزاب سياسي و تعاملات ايشان با علما و روحانيت معزز، بسيار مناسب است و از جنبه مديريتي نيز تجارب و عملكرد موفقي داشته اند.
" ميرمحمدي" خاطر نشان نمود: براي همه ما جاي خوشحاليست كه دولت محترم با در نظر گرفتن همه جوانب به چنين انتخاب شايسته اي دست يافت و اميدوارم شاهد توفيقات بيش از پيش و روزافزون ايشان در استان يزد باشيم.
وي در پايان ضمن تقدير و تشكر از همه محبتها و همراهي ها و صميميت هاي اقشار مختلف مردم استان، تاكيد نمود: اطمينان دارم كه مردم شريف، متدين و قدرشناس استان يزد نيز، با جناب آقاي زماني قمي، همراهي و همدلي ارزنده اي بيش  از آنچه با اين حقير داشته اند، خواهند داشت و با همدلي و اتحاد و انسجام بيشتر، امور مربوط به استان را به پيش خواهند برد و آينده اي درخشانتر از امروز براي استان دارالعباده يزد رقم خواهند زد.