شناسه : 88699739
دبیر ستاد انتخابات استان یزد:


تعداد ثبت نام كنندگان انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و روستا در استان يزد در اولين روز ثبت نام، به 153 نفر رسید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد "محمد محامدی" با اعلام امار ثبت نام کنندگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان یزد افزود:از اين تعداد، 25 نفر داراي سابقه عضويت در شوراهای اسلامی شهر يا روستا در ادوار گذشته بوده اند و بيشترين تعداد ثبت نام مربوط به حوزه شهر يزد مي باشد.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري همچنین افزود: هيئت هاي اجرايي پس از پايان ثبت نام به صورت روزانه استعلامات چهارگانه را در دستور كار خود دارند.
دبير ستاد انتخابات استان يزد با اشاره به استقبال کاندیداها برای حضور در انتخابات شوراهاي شهر و روستا تصريح كرد: از داوطلبين تقاضا مي شود ضمن آماده داشتن مدارك لازم، ثبت نام را به روزهاي آخر موكول ننمايند.