شناسه : 97637821
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد جشنواره قصه گویی را برنامه خوبی در جهت پرورش خلاقیت دانست.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد "محمد علی طالبی" قصه را از آن جهت كه بازتاب دهنده اعتقادات دینی اسلامی و فرهنگ غنی ایرانیان در نقاط مختلف ایران است مهم دانست و گفت: قصه یک منبع آموزشی است و می تواند نگاه ما به آینده را تعیین کند و پویایی و حرکت را برای کودک به ارمغان بیاورد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد افزود: قصه گویی باورهای اعتقادی را در کودک تقویت می کند و این در حالی است که امروز به چنین ابزاری بسیار نیاز داریم.  
وی گفت: با استفاده از قصه باورهای انگیزشی در کودکان تقویت می شود و می تواند ضامن آینده خوب آنها باشد.

طالبی با اشاره به اینکه بسیاری از قصه ها نقطه اشتراک فرهنگی در ایران است، گفت: مردم با گویش های مختلف قصه های واحدی را می دانند و این نقش انسجام بخشی قصه در بین قومیت های مختلف را نشان می دهد و انتقال دهنده ارزش های جامعه ما به جهان امروز است.  
وی افزود: بسیاری از قصه های ایرانی امروزه ترجمه می شود و فرهنگ ایران را به دنيا انتقال می دهد.   
طالبي ادامه داد: در این دوران که شاید به راحتی نتوانیم ارزش های خود را به جهان انتقال دهیم، زبان قصه می تواند این اعتقادات و فرهنگ را به دنیا منتقل کند.  
وی در پايان با تاکید بر اینکه در میانسالی و پیری هم نیاز به قصه داریم، اظهارداشت: قصه ظرفیتی برای شادابی روح و روان و آموختن و گذران اوقات فراغت دارد و مخصوص سنین کودکی نیست ولی کودکان بیشتر به قصه نیاز دارند.