شناسه : 100399158


روز جمعه 3 آذرماه مراسم رونمايي از لباس بازيكنان باشگاه فرهنگي ورزشي يزدان مهر در صحن مسجد جامع يزد برگزار شد.

در این مراسم که با حضور برخي از مسئولین استان، پیشکسوتان فوتبال و خانواده بازیکنان برگزار گردید ، جوادیان زاده مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به بیان كاركردهاي اجتماعی و فرهنگي فوتبال و جايگاه آن در دنیای معاصر پرداخت.
جواديان زاده در اين مراسم گفت :در دنياي امروز سرمايه صرفا به سرمايه هاي اقتصادي محدود نميشود و حداقل از سه نوع سرمايه ديگر يعني انساني ، اجتماعي و نمادين ميتوان نام برد.
وي افزود برندهاي ورزشي به ويژه فوتبال را ميتوان به عنوان سرمايه هاي نمادين تلقي كرد كه با افزوده شدن به سرمايه هاي اقتصادي ، آنها را افزايش مي دهد.استان يزد از ديرباز داراي مجموعه گسترده ايي از سرمايه هاي نمادين و اجتماعي بوده است و بايد در عرصه فوتبال نيز به نام ها  برندهاي معتبر دست يابد.
در پایان مراسم لباس بازیکنان نونهال توسط مسئولین به آنها اعطا گردید.
لازم به ذكر است باشگاه یزدان مهریک پروژه رایگان با هدف  استعدادیابی و جذب بازیکنان فوتبال در سنین 8 تا 12 سال ميباشد. از آنجایی که هدف از تاسيس این باشگاه گره زدن فرهنگ غنی یزد با پدیده مهم اجتماعی فوتبال می باشد مراسم رونمایی از اولین لباس این باشگاه در صحن مسجد جامع برگزار شده است .