شناسه : 96514074


استاندار يزد طي حكمي"داود پاك طينت" را به سمت مشاور خود منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، سيد محمد مير محمدي در بخشي از اين حكم كه روز سه شنبه 21 شهريور ماه 96 صادر شد، آورده است: با عنايت به هماهنگي هاي به عمل آمده نظر به سوابق، تعهد و تجربيات ارزنده شما، بموجب اين حكم به سمت مشاور رديف سازماني 4-31 منصوب مي شويد. اميد است با توكل به خداوند متعال و استعانت از حضرت ولي عصر (عج) در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و سياست ها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد موفق و مؤيد باشيد و نهايت سعي و تلاش خود را انجام وظايف و امور محوله طبق ضوابط و مقررات مربوط معمول نمائيد.