معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار:


معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار یزد خُرد شدن اعتبارات بین دستگاه ها را در برنامه های اجتماع محور موثر ندانست و گفت: باید اعتبارات اجتماعی استان در طرح های هدفمند و با تاكيد بر تقويت اثرگذاری و مشاركت بين بخشی ساماندهی شود.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، روز شنبه ١٢ خردادماه، سومين نشست شوراي مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاري به ریاست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد و با حضور اعضای این شورا در سالن زنده ياد حميديا استانداري برگزار و گزارشي از فعاليت هاي فرمانداري اردكان و اداره كل بهزيستي استان در اين زمينه مطرح شد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در این نشست بیان کرد: در بحث مبارزه با مواد مخدر با يک صحنه عملي روبرو هستيم، صحنه اي كه نيروهاي انتظامي و امنيتي ايثارگرانه براي سلامت جامعه جان خود را تقديم مي كنند و بزرگداشت ايثارگري هايي كه در عرصه مبارزه، درمان و پيشگيري از مصرف مواد مخدر صورت مي گيرد نبايد با يک سري كارهاي سمبليك همراه شود.
«محمدعلي طالبي» افزود: بايد به سمت كارها و برنامه هاي اثرگذاري حركت كنيم كه بتواند علاوه بر كمك به بهبودي هر چه بهتر جامعه، مخاطبان خاص خودش را  پيدا كند و اثرگذاري خوبي نيز به همراه داشته باشد.
طالبي ادامه داد: انتقادي نسبت به فعاليت هاي مختلف در استان بيان مي شود و اينكه استان يزد خرد شده ترين پروژه ها را در اعتبارات اجتماعي دارد كه بخشي از آن نيز در حوزه مبارزه با  مواد مخدر است.
وي خاطرنشان كرد: ضعف اساسي در استان اين است که وقتي اعتباري جذب مي شود به صورت خرد در دستگاه ها، سازمان هاي مردم نهاد و برنامه هاي مختلف به كارگرفته مي شود و اتفاق همه گير و فعاليت خاصي نمي تواند در پس خرد شدن اين اعتبارات ‌انجام شود.
معاون سیاسی، ‌امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: ضرورت دارد پروژه ها و طرح هاي مشخص و هدفمندي  با مشاركت تمام دستگاه ها تعريف شده و درجايگاه برنامه ريزي و اجرايي به سمت و سوئي حركت كنيم كه ميزان اثربخشي آن نيز قابل ارزيابي باشد.
طالبي افزود: در زمينه مبارزه با مواد مخدر مخاطب شناسي از اهميت بالايي برخوردار است كه متاسفانه بين هدف  برخي برنامه ها با مخاطب مورد انتظار تناسب وجود ندارد و بايد براي مخاطبان خاص و با محوريت دستگاه هاي تخصصي برنامه تعريف و اجرا كنيم.
وي يادآور شد:در برنامه هاي گراميداشت هفته مبارزه با مواد مخدر در استان گروه هاي هدفي چون كارگران، اصناف ، خانواده ها و مخاطبان جوان و نوجوان نيز مورد توجه ويژه قرار گيرند و نقش روشنگرانه توليد محتوا در فضاي مجازي نيز به كار گرفته شود.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در پايان سخنان خود با اشاره به اينكه فعاليت يك ساله در شوراي مبارزه با مواد مخدر استان بايد در هفته گراميداشت اين موضوع نمود پيدا كند، خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت مردمي شدن مبارزه با مواد مخدر مشاركت و همكاري نهادها و تشكل هاي غير دولتي استان نيز نيازمند توجه بيشتر است.
گفتني است دراين جلسه برنامه هاي مربوط به هفته مبارزه با  مواد مخدر در استان ارائه شد و مورد تبادل نظر و هم انديشي اعضاي اين شورا قرار گرفت.
 


آدرس کوتاه :