معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار يزد بيان كرد:


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد با اشاره به اقدامات انجام شده در مسير توزيع بهينه لاستيك و حل مشكلات رانندگان از افزايش صدور دوبرابري بارنامه نسبت به روزگذشته و تحرك حمل و نقل در استان خبر داد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، صبح روز يكشنبه هشتم مهرماه،معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در پاسخ به سئوالات خبرنگاران پيرامون مسائل مربوط به تامين لاستيك مورد نياز رانندگان به تشريح  اقدامات انجام شده در اين زمينه پرداخت.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد گفت:با توجه به ناهماهنگي هاي به وجود آمده در بازار از جمله كمبود لاستيك، افزايش كرايه و  بهاي لوازم يدكي اعتراض هايي از سوي رانندگان مطرح و برخي نيز فعاليت خود را متوقف ساخته اند.
« محسن صادقيان » افزود:در شرايط حاضر براي تامين نياز خودروهاي نيمه سنگين و سواري به اندازه كافي در بازار لاستيك وجود دارد اما براي تامين لاستيك سه سايز خودروهاي سنگين با كمبود مواجه هستيم و اين عدم توازن نيز به دليل وقوع موانع  در مسير توليد داخلي و واردات به وجود آمد است.  
صادقيان اظهار داشت: به دليل كمبود مواد اوليه توليد داخلي لاستيك با مشكلاتي روبرو شد و از سوي ديگر  واردات  نيز از  بحث تحريم ها و نوسانات ارز تاثير گرفته كه اثرات اين محدوديت ها در عرضه و تقاضاي بازار مشخص مي شود.
وي بيان كرد:در اين راستا و براي حل مشكلات رانندگان سامانه الكترونيكي براي اولين بار در كشور و ويژه استان يزد راه اندازي شد تا  ميزان لاستيك موجود در بازار از طريق اين سامانه به دست راننده واقعي برسد.
معاون استاندار يزد ادامه داد:پس از تائيد كارايي و اثرات اين سامانه موضوع در سطح ملي مطرح و  به سراسر كشور تعميم داده شدو در اين سامانه تنها رانندگاني مي توانند لاستيك دريافت كنند  كه در سيستم بارنامه فعال هستند و راننده غيرفعال شرايط دريافت لاستيك ندارد.
صادقيان گفت:مديريت اين سامانه در اختيار اتحاديه شركت هاي حمل و نقل بار و مسافر است كه با رانندگان  ارتباط مستقيم داشته و شرايط را تسهيل مي نمايد و  از سوي ديگر براي واردات لاستيك به يزد از خارج كشور  نيز رايزني هايي توسط استانداري يزد با وزارت صنعت،معدن و تجارت صورت گرفت كه  مجوزي براي واردات لاستيك به استان يزد صادر شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد افزود:نظارت و كنترل نيز در داخل استان تقويت و انبارهاي تمليكي و انباشت لاستيك نيز شناسايي شده است تا  ضمن هماهنگي با  اداره كل  صنعت ،معدن و تجارت ،تعزيرات و  معاونت اقتصادي؛لاستيك هاي كشف شده نيز به صورت مستقيم و از طريق سامانه حمل و نقل جاده اي در اختيار رانندگان قرار گيرد.
وي خاطرنشان كرد: توزيع لاستيك هاي استان يزد در آينده نزديك آغاز  مي شود و از سوي ديگر  در كشور نيز انبارهايي شناسايي شده ،تعرفه گمرك تغيير و هم چنين با آزاد كردن لاستيك هاي وارداتي جريان جديدي از توزيع لاستيك به رانندگان را شاهد خواهيم بود.
معاون استاندار يزد بيان كرد: با توزيع ساماندهي شده  لاستيك هاي  موجود و واردات لاستيك هايي كه در حال پيگيري و انجام است اميدواريم تا  چند روز آينده وضعيت بهتري را نسبت به شرايط حاضر شاهد باشيم.
صادقيان اظهار داشت: از لحاظ تعداد بارنامه هاي  صادر شده نسبت به روز گذشته نيز وضعيت دو برابري را شاهد هستيم  كه صدور بيش از هزار بارنامه در يك روز نشانگر تحرك  حمل و نقل در استان يزد  است.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در پايان گفت:راننده ها در اين موضوع  با مشكلاتي روبه رو هستند كه  بر ساير بخش ها نيز اثرگذار است و  ما با تمام توان و همراهي بخش هاي مختلف در سطح استاني و ملي تلاش خود را براي بهبود شرايط به كار گرفته ايم.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
 
آدرس کوتاه :