با محوريت راهداري و حمل و نقل جاده اي؛


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد برخورد جدي با شركت هاي حمل و نقلي كه كاميون ملكي ندارند را از اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خواستار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، « محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد بر برخورد جدي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان با شركت هاي حمل و نقلي كه كاميون ملكي ندارند تاكيد و بيان كرد:مطابق با ضوابط و دستورالعمل ها نسبت به كنترل دقيق مالكيت كاميون به نام شركت هاي حمل ونقل عمل شود.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد گفت: جریانات چند روز گذشته نشان داد که شرکت های حمل و نقل استان بدلیل نداشتن کامیون ملکی عملا در حمل و نقل اختیاری ندارند و نمی توانند در مواقع نیاز عملکرد مناسب داشته باشند.
«محسن صادقيان » افزود:بر اين اساس لازم است راهداری و حمل و نقل جاده ای مطابق با ضوابط و دستورالعمل ها نسبت به کنترل دقیق مالکیت کامیون به نام شرکت حمل و نقل با بغل نویسی مناسب اقدام و با شرکت های کاغذی برخورد جدی صورت گیرد.
صادقيان تاكيد كرد: یکی از مشکلات حمل و نقل استان بار دوره ای نوشتن توسط شرکت های حمل و نقل بخصوص در بافق و اردکان است که علت اصلی عدم بارگیری بار در اردکان و بافق نيز همین عامل بود که باید هر چه سریعتر این موضوع ساماندهی شود.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در پايان  اظهار داشت:عمل به ضوابط و دستورالعمل هاي قانوني؛ برنامه ريزي موثر براي مديريت مشكلات و پاسخ مناسب به نيازها در مواقع مختلف را ممكن مي سازد و نمي توان بر مبناي اطلاعات سطحي و به دور از واقعيت  به شكلي موثر عمل كرد.
*خبرنگار:فاطمه شريفي
 
آدرس کوتاه :