مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد در بازديد از جشنواره زعفران بهاباد بر برگزاري جشنواره هاي محلي در استان تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري در حاشيه بازديد از «جشنواره زعفران، طلاي سرخ بهاباد» در پاسخ به خبرنگاران گفت: يكي از مؤلفه‌هاي توسعه روستايي استان بحث كشاورزي است و آنچه اين فرصت را تهديد مي‌كند، كاهش نزولات جوي و در نهايت كم‌آبي است.
«محمود زارع رشكوئيه» افزود: براي فائق آمدن بر مشكلات كم‌آبي در حوزه كشاورزي دو راهكار تغيير در سيستم آبياري و اصلاح الگوي كشت در مناطق مختلف استان در دستور كار قرار گرفته است.
وي ادامه داد: موضوع ديگري كه از محورهاي اصلي توسعه روستايي استان به شمار مي‌آيد موضوع گردشگري است كه در حوزه‌هاي مختلف طبيعت‌گردي، ابنيه‌هاي تاريخي و ميراث فرهنگي، گردشگري رويداد و همچنين گردشگري كشاورزي به آن توجه شده است.
زارع رشكوئيه گفت: در بحث گردشگري رويداد كه همواره به مديران روستاها تأكيد مي‌شود؛ برگزاري جشنواره‌هاي محلي به فراخور پتانسيل‌هاي موجود از اهميت خاصي برخوردار است و مي‌تواند مكملي براي توسعه روستاها باشد.
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري خاطرنشان كرد: برگزاري جشنواره‌ زعفران؛ طلاي سرخ بهاباد و معرفی گیاه زعفران به عنوان یک الگوی موفق برای کشاورزی يكي از برنامه‌هاي خوب در حوزه گردشگري رويداد است و ما امیدواریم با توجه به شرایط اقلیمی استان و کم‌آبخواه بودن این گیاه و همچنین توجیه اقتصادی آن شاهد ترویج این قابلیت در تمام مناطق روستایی استان باشیم.

*خبرنگار: مجتبي مختاري*
*عكس: مجتبي مختاري*
 


آدرس کوتاه :