معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد:


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد با تاكيد بر بهره مند سازي مديريت شهري از نيروهاي جوان و توانمند گفت:با توجه به شرايط اقتصادي موجود، تكريم ارباب رجوع و جذب مشاركت بخش خصوصي مورد توجه شهرداران قرار گيرد.


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،نشست هم انديشي و ديدار صمیمی شهرداران سراسر استان با حضور « محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و «محمود شاكري شمسي» مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد برگزار شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزدمطرح كرد: در شرايط اقتصادي و مشكلاتي كه كشور و مردم با آن ها روبه رو هستند انتظار مي رود شهرداران و ساير مديران در بخش هاي مختلف نسبت به مراجعات مردمي با روي گشاده و اخلاقي مناسب عمل كنند و نهايت تلاش خود را براي حل دغدغه هاي مردم به كار گيرند.
«محسن صادقيان» افزود:لازم است واگذاري مسئوليت در  بخش هاي مختلف مديريت شهري به نيروهاي جوان،توانمند و متخصص مورد توجه قرار گيرد و شهرداري ها به مجموعه هايي چابك تبديل شوند.
صادقيان خاطرنشان كرد:تمركز بر جذب سرمايه گذار و مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه ها و ارائه خدمات شهري از ضرورت هاي مهم پيش روي شهرداران است و بايد در اين مسير نيز برنامه ريزي هدفمند و موثري صورت گيرد.
معاون استاندار يزد در پايان ضمن تقدير از تلاش هاي صورت گرفته گفت:سازمان همياري شهرداري مي تواند به عنوان بازويي توانمند در مسير اجراي پروژه هاي بزرگ عملكرد خوبي را ممكن سازد و در موضوعاتي از جمله تسهيل مسكن كاركنان و بازآفريني شهري نيز مشاركت كند.
« محمود شاكري شمسي» مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري نيز در اين جلسه بيان كرد: بانك اطلاعاتي از نيروهاي قابل و توانمند در عرصه هاي مديريتي توسط مجموعه شهرداري ها تهيه شود تا بتوان بر اين اساس جايگزيني و تغييرات دقيق تري را در بدنه مديريت شهرهاي استان شاهد بود.
در اين نشست موضوعاتي از جمله تقويت اختيارات اداري و مالي شهرداران در مديريت فوري اتفاقات شهري،تقويت مشاركت  هاي بين بخشي در دستگاه هاي خدمات رسان،رونق و توسعه فعاليت هاي سازمان همياري شهرداري،تقويت روشنايي معابر اطراف شهر و جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي مورد تبادل نظر قرار گرفت.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع
 


آدرس کوتاه :