استاندار يزد:


«محمدعلي طالبي» با تاكيد بر جهت دهي سرمايه گذاري مبتني بر رويكردهاي اشتغال و ظرفيت منابع انساني متخصص بيان كرد: مشوق هاي سرمايه گذاري ويژه استان يزد شناسايي و فعال شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،استاندار يزد در نشست هم انديشي مركز خدمات سرمايه گذاري استان گفت:در موضوع فعال سازي ظرفيت هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي اين مركز مي تواند نقشي محوري در بخش هاي مختلف استان ايفا نمايد.
« محمدعلي طالبي» افزود:با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده در مسير سرمايه گذاري خارجی توجه و تمركز بر فرصت هاي داخلي ضرورت دارد و رونق اقتصادي در استان بايد مورد توجه جدي و  فعالانه اعضاي مركز خدمات سرمايه گذاري قرار گيرد.
طالبي بر ارزيابي همكاري دستگاه هاي اجرايي در حوزه سرمايه گذاري تاكيد و  بيان كرد:در برخي موضوعات تعريف شده سرمايه گذاري در حال شكل گيري است و بر اين مبنا عرصه هايي كه مردم و سرمايه گذاران خُرد تمايلي براي حضور ندارند شناسايي و در شكل هاي ديگر فعال سازي شوند.
وي اظهار داشت:جهت دهي سرمايه گذاري در استان مبتني بر رويكردهاي اشتغال،توجه به شرايط زيست محيطي و آب،پرداختن به پتانسيل هاي دانش بنيان،گردشگري،سلامت و ظرفيت منابع انساني توانمند صورت گيرد تا بتوانيم در مسير توسعه متوازن گام برداريم.
عالي ترين مقام اجرايي استان خاطرنشان كرد:علاوه بر مشوق هاي سرمايه گذاري ملي،مشوق هايي نيز ويژه استان شناسايي شود و با بررسي نمونه هاي اجرايي در ساير استان ها و بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني نقطه قوتي بر جاذبه هاي فعاليت اقتصادي در يزد صورت گيرد.
استاندار يزد تقويت تسهيلات و مشوق ها را بر جذب سرمايه گذاري خواستار شد و گفت:تدبير در موضوع فعال سازي و تعيين و تكليف ظرفيت هاي راكد بسيار مهم است و از سوي ديگر نيز در معرفي زمينه هاي سرمايه گذاري زيرساخت هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و جايگاه علمي استان نيز مورد توجه باشد.
طالبي افزود:شناسايي توانمندي هاي ايرانيان خارج از كشور به ويژه يزدي هاي مقيم ساير كشورها با نگاهي ويژه در موضوع سرمايه گذاري صورت گيرد تا استان از فرصت ها و زمينه هاي فعاليت اقتصادي در اين عرصه نيز بهره مند شود.
وي بيان كرد:بر مبناي نظرات كارشناسي،پيشنهادات بخش هاي مختلف و دستگاه هاي اجرايي اشتراك نظر در زمينه جذب سرمايه گذاري و جهت دهي فعاليت هاي اقتصادي در استان صورت گرفته و مركز خدمات سرمايه گذاري نيز محور مذاكرات و جلسات براي اجرايي شدن اين برنامه ها باشد.


*تسهیل شرایط و توازن بخشی به سرمايه گذاري در استان یزد


معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار يزد نيز در اين جلسه گفت:در كشور به شكلي طرح شده بود كه جريان سرمايه گذاري در يزد روان نيست و با اقداماتي كه ازسوي مركز خدمات سرمايه گذاري محقق شد بر اين موضوع غلبه و جمع بندي فرصت هاي سرمايه گذاري در يك قالب نيز فصلي جديد در اين زمينه گشود.
«علي زيني وند» افزود:برخي فرصت هاي سرمايه گذاري در استان راكد مانده است براي توزان بخشي به فعاليت هاي اقتصادي موضوعات بلاتكليف تا پايان سال 90 بررسي و مابقي آن نيز در حال تعیين و تكليف است و بررسي هاي كارشناسي راهي است كه فرصت هاي موجود فعال شوند.
زيني وند با اشاره به تبديل مركز خدمات سرمايه گذاري به پنجره واحد فيزيكي سرمايه گذاري  در استان خاطرنشان كرد:براي توزان بخشي به سرمايه گذاري نشست هايي با حضور فرمانداران،نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و فعالان اين حوزه جهت شناسايي توانمندي شهرستان ها و تبديل به سند نيز صورت گرفته است.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضازارع


آدرس کوتاه :