جامعه زرتشتیان یزد به عنوان یک ظرفیت و نقطه قوت استان نقش بسزایی در میراث فرهنگی و گردشگری داشته و به طور حتم با تعامل و همکاری فی مابین تشکلهای زرتشتیان و دستگاههای اجرایی اقدامات ارزنده ای در جهت توسعه صنعت توریسم استان برداشته می شود.

در این جلسه پروانه فعالیت انجمن های زرتشتیان اهرستان، کسنویه یزد، انجمن نیکوکاری ماوندادی و اله آباد زارچ که توسط وزارت کشور تمدید شده بود به آنها اعطا گردید.


آدرس کوتاه :