معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار:


نشست هماهنگي و برنامه ريزي جشنواره ملّي انتخاب كارآفرينان برتر كشور با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد و مديركل دفتر توسعه كارآفريني و بهره وري نيروي كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در يزد برگزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در نشست هماهنگي و برنامه ريزي جشنواره ملي انتخاب كارآفرينان برتر كشور در يزد بيان كرد: با شناسايي ظرفيت استان هاي مختلف و تمركز بر فعاليت هاي شاخص، مي توان وابستگي به واردات مواد اوليه را كاهش داد و محدوديت هاي اقتصادي را به فرصت تبديل كرد.
«علي زيني وند» ادامه داد: باتوجه به شرايط فعلي كشور و چشم اندازي كه با آن روبرو خواهيم شد، لازم است بر ظرفيت هاي بخش خصوصي و توانمندي هاي  نهفته استان ها تاكيد كنيم.
وي با اشاره به ظرفيت هاي مختلف كشور، افزود: استان يزد با محوريت بخش خصوصي فعاليتي را  مبني بر شناسايي وضعيت صنعت و ميزان نياز واحدهاي توليدي به واردات مواد اوليه از خارج كشور انجام داده است.
زيني وند گفت: بر اين اساس مشخص مي شود در استان به چه ميزان مي توانيم اين وابستگي را در كوتاه مدت و يا ميان مدت كاهش داده و اگر بر روي برخي از واحدهاي توليدي يزد تمركز كنيم با فعال سازي ظرفيت ها مي توانيم برخي مواد اوليه كه تكنولوژي پيشرفته اي نيز براي توليد نياز ندارند را با فكر و تلاش توليد كنيم.
وي خاطرنشان كرد: براي حل موضوعات اقتصادي نياز به تمركز در فعاليت ها و ارزيابي پتانسيل ها  وجود دارد تا از تحريم ها فرصتي بسازيم كه حركت به سمت استان ها در قالب يك جشنواره ملي با موضوع كارآفريني بتواند ظرفيت هاي استان ها را براي اين اهداف شناسايي و فعال كند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار ادامه داد: در كنار اين جشنواره بايد پنل هاي تخصصي و نمايشگاه هاي ارائه توانمندي هاي مختلف سراسر كشور را نيز مورد توجه قرار داد تا زمينه تبادل توانمندي ها و فعاليت هاي مشترك در عرصه اقتصادي شناسايي و فراهم گردد.
زيني وند افزود: حركت ارزشمندي است كه برنامه هاي مختلف از مركز كشور به سمت ساير استان ها سوق داده شود و خوشبختانه در استان يزد نيز ظرفيت و آمادگي براي برگزاري جشنواره ملي كارآفرينان برتر وجود دارد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در پايان سخنان خود گفت: ضروري است براساس تجارب گذشته براي تسريع در شرايط برگزاري جشنواره ملي كارآفرينان برتر كشور دبيرخانه ملي اين همايش فعال و توانمندي هاي مختلف شناسايي و جذب شوند.
 


آدرس کوتاه :