معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مطرح کرد:


معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد گفت: ‌همه کسانیکه تا پایان سال ۹۵ مطالباتی از دستگاه‌های دولتی دارند که به تأیید ذیحساب و مدیر مالی آن دستگاه رسیده است، می توانند برای تسویه حساب بدهی خود نسبت به تهاتر اقدام کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، ‌"‌محسن صادقیان" در گفت ‌و گو با خبرنگار روابط عمومی استانداری به بیان توضیحات تکمیلی درخصوص تسویه بدهی اشخاص به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت پرداخت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این گفت و گو بیان کرد: در راستای تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از ظرفیت بند واو تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، اشخاص متقاضی مشمول اسناد (اوراق) تسویه نوع دوم که از دولت، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت و از موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت طلبکار و به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدهکار هستند، می‌توانند برای بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم تسویه نمایند.
وی ادامه داد: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد ‌شده و به تایید ذیحساب یا مدیر مالی دستگاه ها رسیده باشد.
صادقیان خاطرنشان کرد: موضوع طلب اشخاص متقاضی از دولت شامل تحویل کالا، انجام خدمت پیمانکاری، انجام خدمت مشاوره، انجام خدمت کارکنان دولت و احکام صادره از مراجع ذیصلاح و سایر موارد می باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در پایان سخنان خود گفت: مطالبات بانکها از ‌دولت از طریق تسویه بدهی آنها به سایر بانکها از طریق اسناد خزانه نوع دوم قابل تسویه است و تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز می باشد.

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★
 
آدرس کوتاه :