مهدی صفری زارچ
مدیرکل حراست
شماره تماس : 03531112523

​​​​​​​herasat@ostanyazd.ir
سید مهدی کربلایی
محمدرضا گل داودی
رضا زارع زردينی
محمد آسایش زارچی
وحيد رادمان
اكبر هاشم بيگی
مسعود فدايی
رضا زارع زردينی
زهرا سليمانی
طاهره محمدی
رضيه حسينی زاده
سيد مرتضی دهقان
محمد قاسميان
علی محمد شكری
محمدعلي يزدی
محمد صادق دانایی
مهدی بنادکیان
عبدالنبی عليزاده
​​​​​​​مصطفی دهقان نیری
03531112260
03531112222
03531112379
03531113010
03531112328
03531112290
03531112290
03531112348
03531112366
03531112146
03531112381
03531112413
03531112398
03531112358
03531112523
03531112424
03531112424
03531112359
​​​​​​​03531113090
1- برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات تامینی جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجاز به پرسنل، تاسیسات و اسناد و مدارک و تجهیزات و مخابرات استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری های استان.
2- نگهداری و حفاظت اطلاعات مربوط به پرسنل استانداری، واحدهای تابعه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت ارایه گزارش های نوبه ای و موردی به استاندار.
3- بررسی و تعیین رده حراستی پرسنل جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده.
4- اظهار نظر در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلبان ورود خدمت به استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری های استان مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مصوب و رسیدگی به شکایت واصله در مورد آنها.
5- اعلام صلاحیت پرسنل جهت تصدی مشاغل و داوطلبان اشتغال و ماموریت به استانداری و واحدهای تابعه.
6- بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همکاری دستگاه های ذیصلاح.
7- صدور کارت شناسایی کارکنان و انجام طبقه بندی کلیه امور و اسناد دارای طبقه بندی شده.
8- نظارت و مراقبت بر نحوه اجرای امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل و تاسیسات واحدهای تابعه به استانداری.
9- حفاظت از اطلاعات سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطات رایانه ای مجموعه استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها و واحدهای تابعه.
10- اجرای طرح های آموزشی مربوط به حراست براساس دستورالعمل های صادره از طرف وزارت کشور.
11- تهیه و کشف رمز و ثبت صدور نامه ها و دریافت و ارسال نامه های طبقه بندی شده استانداری.
12- ارتباط مستمر با واحد حراست وزارت کشور به منظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستور العمل های لازم
13- پیشنهاد طرح های حراستی و حفاظتی متناسب با موقعیت استان به واحد وزارت کشور.
14- استفاده از وسایل اطلاع رسانی از جمله بیسیم و تلکس در انجام امور محوله برحسب ضرورت.​​​​​​​