مصطفی آخوندی
مدیرکل برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری
شماره تماس : 03531112526
رزومه
​​​​​​​d.tahavol@ostanyazd.ir
​​​​​​​
 
محمد حسن برزگر
​​​​​​​احسان ناظمی
محمد هادی زیدآبادی
سيما منصوری​​​​​​​
محمد کاظم خانی

   ​​​​​​​
محمدرضا بلالی
حميد بستانی
علی آزادی
سید علی محمد اعتماد العلما
 
03531112574
​​​​​​​03531112142
03531112144
03531112136
 03531112380
03531112204
03531112447
03531112526
03531112211

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری

 • برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری‌های مدیریتی.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادهای استانداری و واحدهای تابعه.
 •  
 • نظارت بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان با هماهنگی مسئولین ذیربط.
 • برنامه‌ریزی برای استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه.
 • برنامه‌ریزی برای توانمندسازی، بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر استقرار نظام بهره‌وری و سایر سیستم‌های مدیریتی در راستای تعالی سازمانی.
 • راهبری امور مربوط به تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور.
 • نظارت بر عدم گسترش تشکیلات استانداری و واحدهای تابعه در راستای سیاست‌های برنامه جامع تحول اداری و منطقی نمودن اندازه دولت.
 • برنامه‌ریزی‌های لازم جهت مستندسازی و اصلاح بهبود فرایندهای انجام کار در استانداری و واحدهای تابعه.
 • نظارت و بازخوردگیری مستمر سازمان در بعد وظایف دستگاه، مستندسازی فرایندهای انجام‌کار به منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش‌های انجام کار در سطح استانداری و واحدهای تابعه.
 • برنامه‌ریزی و نظارت در خصوص پیاده‌سازی فرآیند تخصیص منابع، طبقه‌بندی هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته مرتبط با طرح‌ها و برنامه‌ها و در تطبیق با بودجه عملیاتی و سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه‌ها و مبتنی بر بودجه عملیاتی و ارزیابی مستمر عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر فرایند تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مصوب مراجع ذیربط.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر فرایند انجام کلیه امور پژوهشی و مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی و تأمین اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط.
 • نظارت بر روند انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌های علمی بین استانداری و سایر سازمان‌ها و نهادها
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و آشنایی با بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با امور دفتر.
 • بستر سازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارایه آموزشهای لازم و مشارکت دادن در انجام امور، ‌تفویض اختیار
 • شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
 • ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.