به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، با توجه به هماهنگي و برگزاري جلسات متعدد بين مسئولان استان هاي اصفهان و يزد، "محمد رضا فلاح زاده" عصر روز يكشنبه به همراه جمعي از مديران استان به مدت 4 ساعت از مسير خط انتقال آب به استان يزد و تاسيسات جانبي آن بازديد و بر تسريع در عمليات بازسازي خط و ايستگاه هاي مربوطه تاكيد كرد.