به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"محمد رضا فلاح زاده" در جريان اين بازديد بر  استقرار تيم راه سازي براي ترميم جاده تخريب شده و رفع مشكلات حوزه هاي برق و آب تاكيد كرد.
وي افزود: برآورد خسارات پس از جمع بندي نهايي توسط اداره كل مديريت بحران استان يزد به تهران اعلام خواهد شد.