به گزارش روابط عمومي استانداري يزد ،"محمد رضا فلاح زاده" روز پنجشنبه با حضور در منزل شهيدان محمد حسين زحمتكش، بقائيان و شهيده فاطمه تركان، آنان را مورد تفقد قرار داد.
وي با اشاره به مجاهدت شهيدان اسلام، براي آنان از خداوند متعال علو درجات را مسألت نمود.
استاندار با بيان سختي مصيبت از دست دادن عزيزان، گفت: خداوند متعال براي كساني كه در برابر مصيبت ها صبر پيشه مي كنند اجر و پاداش عظيمي قرار داده است.
شهيده فاطمه تركان در سال 88 در يك عمليا ت تروريستي در منطقه سيستان و بلوچستان به شهادت رسيده است.